Книжка 10

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Член 72, ал. 1 КТ важи и за пенсионерите, притежатели на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Наемане на работа на пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Договорът за аренда не е мотив за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Законът определя само минималните размери на отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Казармата не дава стаж за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Отпуск се ползва само при предизвестие от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Неплатен отпуск на придружаващи съпрузи при рбаота в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Творчески отпуск се уговаря в колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Гледането на дете е привилегия на майката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирела Веселинова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Единят родител гледа и двете деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Отпуск за обучение се полага и при срочен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Отпуск за приемен изпит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Наказанието трябва да е според закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Христовска
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Временно отстраняване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Ограничена имуществена отговорност на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Имуществена отчетническа отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Учителките добиват право на пенсия на 52 годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Базата за изчисляване на обезщетението при пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 327, т.2 от КТ не е налице виновно поведение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Образователен ценз на главните счетоводители по Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 При съкращение работниците и служителите, които са придобили право на пълна пенсия за изслужено време и старост, се уволняват преди всички други работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Инспекцията по труда може да проверява и в частни фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Понятието "непрекъснат трудов стаж" не съществува по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Въпроси и отговори по приложението на наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 1998 г., приета с ПМС №20 от 23.01.1998 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Води ли отмяната на чл. 50 от Закона за пенсиите до промяна в трудовото възнаграждение на работещите пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Едмонд Нерсезов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Задължения на стопанските субекти за срочното им привеждане в съответствие с изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Обезщетения и помощи, изплащани при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Стимулиране на безработните към самостоятелна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Винчо Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Подпомагане на търсещи работа в друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Въпроси и отговори по социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Карановски
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Бащата не плаща издръжка, докато детето е при него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Трудовия стаж на лекторите зависи от взетите часове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Болнични се плащат и след прекратяване на договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Право на безплатна адвокатска помощ имат социално слабите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Парични помощи за неработещи жени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Услугите на домашния социален патронаж и домовете за социални грижи. Такси за ползването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Как да се осигурявам сам?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Право на пенсия при по-благоприятна категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Осъвременяване на пенсиите, изчислени от трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Киркова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

 Промените в закона - септември 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Общо: 41 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА