Книжка 03

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Как се постъпва при предложение за промяна на срока на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Удължен платен отпуск не се ползва заедно с допълнителен платен отпуск за ненормирано работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Отпускът може да бъде отложен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Право на платен годишен отпуск на трудоустроен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Отпускът по бременност и раждане зависи от броя на децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Безработица и обезщетение при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Вредите от задържаната трудова книжка се обезщетяват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Допустими удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Правилно ли е осъществено прекратяването на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Закрила при уволнение поради спиране на работата за повече от 30 дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Може ли работещ пенсионер да бъде уволнен поради придобито право на пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Актуални въпроси по трудово право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Мингов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Разширява се понятието учителски трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Влязлото в сила решение за възстановяване се изпълнява задължително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Договор за управление на търговско дружество и трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Из практиката на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Правото на пенсия за изслужено време и старост фактически се реализира след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Някои въпроси по прилагане на наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Практика на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Извънредната работа се заплаща отделно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Дочева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Средствата за колективна защита в изискванията на нормативните актове за безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Права, които лицата продължават да ползват след влизане в сила на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Размер на паричното обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Право на обезщетение според чл. 69, ал. 3 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Донкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Обществено осигуряване при работа без трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Изплащане на парична помощ за бременност, раждане и отглеждане на дете след прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 При платено обучение студентите нямат право на стипендия по реда на ПМС №206 от 1994 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Въпроси и отговори по социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Данъчна практика"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Повече хора имат право на помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Въпроси и отговори по последното изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Бременните, прекъснали обучението си, получават наследствена пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Въпроси и отговори по Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

 Промените в закона - февруари 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Общо: 34 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА