ЕПИ "On-line" - калкулатори


Разходи на самоосигуряващо се лице за социално и здравно осигуряване:

Осигурителен доход (лева):
Ще изплащам възнаграждение:
Възнаграждение за положен личен труд(лева):
Възнаграждението е приравнено на трудово по §1,т.26,б.”и” от ДР на ЗДДФЛ:
Приспадане на осигурителни вноски:
Роден:
Осигурен за общо заболяване и майчинство:
2009|4:
Избери месец:

За да продължите, моля, влезте в системата.