ЕПИ "On-line" - калкулатори


Изчисляване на минималния размер на данъка за лек автомобил
*(заложените в модула за изчисление стойности за 1kW са минималните суми по чл. 55 ал.1 от ЗМДТ, конкретните стойности за 1kW се определят от Общинският съвет със съответната Наредба):

Мощност на автомобила:
Евро Стандарт(Катализатор):
Вид мощност (мерни единици):
Възраст на автомобила:

За да продължите, моля, влезте в системата.