Автори / източници
Росица Иванчева

Намерени 22 документа
подредени по дата на публикуване

Социалната услуга “Личен асистент”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Частно съдебно изпълнително производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Поделено ли е наследството, оставено от баща ми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Срокът за обжалване на мълчаливо потвърждение на ревизионен акт е 30-дневен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Спор за материално право не може да се съедини с иск за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Възстановяване на запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Отказът от наследство ­ изисквания за действителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Как взема решения общото събрание на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Коригиране на патентен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Учредяване на кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Принудително събиране на суми за разходите на блока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Собствеността се определя към момента на придобиване на имуществото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Преобразуване на лично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Представителство при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Отмяна на дарение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Договор за доброволна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Облагането на доходи от трудов договор и наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Разпореждане с общо съпружеско имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Предварителен договор за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Парични задължения и лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Обжалване на данъчния ревизионен акт по административен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Право на ползване върху земята при отстъпено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03