Автори / източници
Грета Иванова

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Право на обезщетение за дълготрайна безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Право на обезщетение за дълготрайна безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Необходими документи за отпускане на пенсии по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Прилагане § 117 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Получаване на повече от една пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Придобиване право на пенсия от учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Придобиване право на пенсия от учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Категоризиране на осигурителния стаж на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Осигурителен стаж при работа в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Таван на пенсията на “летец” от селскостопанската авиация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Грета Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01