Автори / източници
Красимир Филчев

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Право на обезщетение на незаконно уволнен държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Допълнителен труд при същия работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

При възстановяване на работа от съда се изплаща обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Законът позволява свободно договаряне на допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Договор за наем се сключва максимум за 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Как се събират неплатени заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Изпитателният срок се признава за трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Нормативни изисквания за присъждане на ранг на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Минимални изисквания за заемане на длъжност от държавни служители според единния класификатор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Ползване на платен годишен отпуск по чл. 172 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

В кои случаи се пристъпва към ползването на новия образец на трудова книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Обезщетение по чл. 106, ал. 3 ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Срок за изпитване по ЗДСЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Осигуряването на съдебните кандидати ­ между законодателството и практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01