Автори / източници
Милена Грозева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Ликвидацията на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Вноски с инвестиционни бонове в дружества по чл. 25, ал. 3 или чл. 31, ал. 1 ЗППДОП и възможности за увеличение на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Правни аспекти на приватизацията на лечебните заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Нормативни възможности за заплащане с инвестиционни бонове по приватизационни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Промени в механизма на провеждане на централизираните публични търгове за продажба на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01