Автори / източници
Цветанка Иванова-Стоянова

Намерен 1 документ

Ревандикационният иск - предпоставки, тежест на доказване, сила на пресъдено нещо и защита на ответника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветанка Иванова-Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30