Автори / източници
Атанаска Тодорова

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Нова спогодба между България и Грузия за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Прилагане на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Преглед на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 23 май 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Достъп до пазара на труда в Република България на чужденци - граждани на трети държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Hовости в законодателството в сферата на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Oблекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Източници за финансиране на работодатели от национални програми и проекти за заетост през 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31