Автори / източници
Цветелина Георгиева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Проблеми при допускане на обезпечителната мярка „запори върху банкови сметки“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Проблеми при предявяване на отменителния иск по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите във връзка с момента на възникване на вземането и наличие на намерение за увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30