Автори / източници
Евгения Попова

Намерени 16 документа
подредени по дата на публикуване

Възможности за коригиране на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г. и правото на допълнителна еднократна корекция до 30.09.2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Практически насоки по подаването и попълването на Справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ с годишната данъчна декларация за 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Данъчно третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Попова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31