Автори / източници
Цветан Мадански

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Последните промени в Закона за митниците, в сила от 30 юли 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Новите положения в Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Нов Митнически кодекс на Съюза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Мадански
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29