Автори / източници
Недка Колева

Намерени 117 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Право на доплащания при организация на работата в 12-часови смени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Обезщетение за дните неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Уговорено обезщетение при прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя и със съгласие на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

При промяна на длъжността в същото предприятие няма основания за намаляване на процента за трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Отразяване на годишните бонуси при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Зачитане на трудов стаж при пореден трудов договор на работник или служител със същия работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Отражение на доплащания във възнаграждението за платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Mесечно брутно възнаграждение под минималния осигурителен доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

На завърналите се след майчинство работнички и служителки се полага съответно коригиране на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Възнаграждение за платен отпуск след преход към непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Обезщетение за неползван платен годишен отпуск по време на отглеждане на дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Заплащане за първия ден от временната неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Плащания и социални придобивки на работници или служители, преминали на непълно работно време при условията на чл. 138а, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Изправяне на пропуски при прилагане на параграф 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Възнаграждение за платен отпуск след завръщане от отпуск по майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Разместването на почивни дни през март 2009 г. и неговото отражение върху заплащането на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

И при сумирано изчисляване на работното време ежемесечно се изплаща добавката за нощен труд и за работа на официален празник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

База за изчисляване на уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Възможно е нееднократно преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск въз основа на изплатени годишни бонуси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Промяна на процента на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Допълнително възнаграждение за стаж и опит не се начислява за периоди на ползван платен отпуск и поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Допълнителното трудово възнаграждение за работа през нощта може да е с постоянен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Трудовият стаж като основание за увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение “за придобит трудов стаж и професионален опит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Нови нормативни решения относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Допълнителни трудови възнаграждения със задължителен характер, полагащи се по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Допълнителни трудови възнаграждения, които могат да се договарят или предоставят от предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Възнаграждение при ползване на платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Обезщетения, дължими по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Социалните придобивки в предприятието - инструмент за подобряване качеството на труда и живота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Актуални въпроси по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Заплащане на труда на назначените по ПМС № 66 от 1996 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Основни заплати за персонала в читалищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Относно текста на § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Удръжки върху социалните разходи за поевтиняване на храненето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Възнаграждение за платен отпуск, ползван в период на увеличение на заплатите в бюджетна организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Документиране на изплащаните трудови възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Увеличение на индивидуалната заплата в дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, от 1 юли 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Преизчисляване на обезщетения по Кодекса на труда след прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Допълнително възнаграждение за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Различно е данъчното и осигурителното третиране на трудовото възнаграждение и на обезщетението при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

База при изчисляване на обезщетения по Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Изчисляване на обезщетение при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Възнаграждение за дните на платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Заплащане за месеца, през който е положен извънреден труд през двата почивни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Заплащане за положен извънреден труд от нормен работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Допустими ли са санкции върху трудовото възнаграждение и гарантиран размер на месечната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Облага ли се стойността на работното облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Заплащане за положен труд на различни основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Право за получаване на допълнително материално стимулиране в края на 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Изчисляване на обезщетение по чл. 222 от Кодекса на труда в лечебно заведение за болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Удръжки върху социални придобивки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Удръжки върху социални придобивки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Доплащането за продължителна работа има задължителен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Изчисляване възнаграждението за платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Увеличение на индивидуална заплата в бюджетна организация от 01.07.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Изчисляване на обезщетението за неползван платен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Минималният месечен осигурителен доход превишава получаваното брутно трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Минималният месечен осигурителен доход превишава получаваното брутно трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Работната заплата в бюджетните организации и дейности през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Възнаграждение и осигурителни вноски за участие в Управителен съвет на сдружение ­ юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Възнаграждение и осигурителни вноски за участие в Управителен съвет на сдружение ­ юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Работа на официален празник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Отново за допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Тринадесето възнаграждение и социални придобивки на напуснал служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Особености на заплащането при неизпълнение на трудовите норми за месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Регулиране на средствата за работна заплата при участие в Националната програма “От социални помощи към заетост”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Възнаграждение за платен отпуск след продължително отсъствие поради болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Допълнителният труд в същата месторабота се заплаща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Времето на получаване на обезщетение за безработица се взема предвид при определяне допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Възнаграждение след преназначаване на комбинирана длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Неизпълнение на договорености от общински КТД за транспортни разходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Допълнително възнаграждение за продължителна работа на изпълнителен директор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Относно базата за изчисляване на обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Отново за допълнителното възнаграждение за нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Обезщетението за неизползван отпуск не се отразява в базата за изчисляване на възнаграждение за ползван впоследствие отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Право и размер на допълнителното трудово възнаграждение за 24 май
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Заплащане за работа през дните на великденската ваканция 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Увеличение на индивидуалните заплати в бюджетната организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Право на шофьорите на командировъчни дневни пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Право на шофьорите на командировъчни дневни пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Основната заплата по индивидуален трудов договор при нормална продължителност на работното време ­ не по-ниска от минималната заплата за страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Брутно трудово възнаграждение при изчисляване на обезщетение за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Възнаграждение за платен отпуск след продължително отсъствие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Заплащане при отработени в повече часове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Неотменимо е задължението на предприятието да изплаща заплати и обезщетения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Задължителност на допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Заплащане при удължаване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Ограничения за заплатите в дружество в ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

За възнаграждението на платения отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Актуализиране на работната заплата преди пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>