Автори / източници
Дора Ганева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Споразумението между Агенцията по заетостта и програмата “Глоб@лни библиотеки - България” - Директен достъп до информация за услугите по заетостта и ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дора Ганева
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Новата схема "Подкрепа за заетост" по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" осигурява стимули за работодателите да наемат безработни лица от уязвими групи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дора Ганева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28