Автори / източници
Офелия Цонкова

Намерен 1 документ

Недобросъвестността при заявяване на търговска марка в практиката на ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29