Автори / източници
Анна Делибашева

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Агенцията по заетостта набира нови проектни предложения по схемата "Безопасен труд"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Агенцията по заетостта набира нови проектни предложения по схемата “Безопасен труд”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Промени в операциите, одобрени на 10-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Стартират нови процедури по приоритетни оси 1 и 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Квалификационни услуги и обучения за заети лица - Схема в отговор на нуждите от квалифицирана работна ръка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Схемата „Социални иновации в предприятията“ - Още една възможност за участие на работодателите в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

Схема „Социални иновации в предприятията“ - Още една възможност за участие на работодателите в ОП „Развитие на човешките ресурси“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Нови възможности за работодателите, желаещи да участват в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Схемата “АДАПТИВНОСТ” на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” - шанс за работодателите да ограничат масовите съкращения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Схемата “АЗ МОГА” на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” - възможност за постоянно усъвършенстване на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Какви възможности за работодателите предлага Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29