Автори / източници
Веселка Донкова

Намерени 38 документа
подредени по дата на публикуване

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Какво предвижда Законът за държавния бюджет за 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2022 година и през настоящата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Какво предвижда Законът за държавния бюджет за 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Промени в Закона за държавния бюджет за настоящата 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Основни политики, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, и мерки за преодоляване на последствията от COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2018 година и постановлението за неговото изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Нови моменти в Закона за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Основни политики и параметри на Закона за държавния бюджет за 2015 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Нови стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Основни акценти в Закона за държавния бюджет за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

От 1 януари 2014 година е в сила новият Закон за публичните финанси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Нова схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Единната бюджетна класификация за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Основни насоки в законопроекта за държавния бюджет за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Основни параметри и политики, заложени в Закона за държавния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Новите моменти в Законаза финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Коментар на променитев Закона за устройството на държавния бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Изисквания, ред и начин на представяне на ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета през 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Единната бюджетна класификация за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Основни аспекти в актуализирания Закон за държавния бюджет за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Добрият вътрешен контрол във фирмата - гарант за постигане на поставените цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Единната бюджетна класификация за 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Основни приоритети в държавния бюджет за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Управление на риска в отделните структурни звена на организацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Елементи на финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Финансово управление и контрол в публичния сектор - същност и основни характеристики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Основни акценти в проектобюджет 2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Данъчни облекчения за дарения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29