Автори / източници
Дорина Марчева

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Правила за изплащане на обезщетения за безработица по силата на двустранни договори в областта на социалната сигурност между България и други държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Правила за изплащане на обезщетения за безработица по силата на двустранни договори в областта на социалната сигурност между България и други държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27