ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 05
Ваксинирането срещу COVID-19 в контекста на трудовите правоотношения
авторски материал, стр. 5
Ползване на неплатен отпуск при обявена извънредна епидемична обстановка. Зачитане на трудов и осигурителен стаж при ползване на неплатен отпуск
авторски материал, стр. 13
Може ли работодателят едностранно да прекрати ползването на платен годишен отпуск на работника
авторски материал, стр. 19
Случаи, при които е допустимо полагането на извънреден труд
авторски материал, стр. 22
Дисциплинарна отговорност
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 11/2021
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2021
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2021
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2021
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2021
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 17/2021
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 16/2021
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 18/2021
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 19/2021
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 20/2021
административна практика, стр. 40
Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник
авторски материал, стр. 41
Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на инспекцията по труда
авторски материал, стр. 46
Продължават мерките в подкрепа на заетостта и изплащане на компенсации
авторски материал, стр. 51
Новите моменти при предаването в НОИ на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник
авторски материал, стр. 55