ТП Издания
Книга "Авторското право в архитектурата" - 2019 г.
Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Франция
авторски материал, стр. 11
Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Швейцария
съдебна практика, стр. 16
Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Италия
авторски материал, стр. 28
Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Германия
авторски материал, стр. 33
Авторското право в архитектурата - Законодателни решения във Великобритания
авторски материал, стр. 40
Авторското право в архитектурата - Законодателни решения в Съединените американски щати
авторски материал, стр. 44
Авторското право в архитектурата - Сравнителен анализ на архитектурните произведения в българското законодателство и предложения de lege ferenda
авторски материал, стр. 54