ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 06
Международната организация на труда и работното време и почивките
авторски материал, стр. 5
За законодателните „лутания“ в режима на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 15
Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, които е причинил на работодателя
авторски материал, стр. 23
Какви документи имаме право да съхраняваме в трудовите досиета
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 32/2019
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2019
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 34/2019
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 35/2019
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 37/2019
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 36/2019
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2019
административна практика, стр. 43
Ролята на оценката при служебното правоотношение
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 6/2019
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 7/2019
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 8/2019
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 9/2019
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 10/2019
авторски материал, стр. 60
Връчване на акта за установяване на административно нарушение
авторски материал, стр. 61
Особености при прилагане на измененията в наредбите на държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 65
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
административна практика, стр. 74
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г.
административна практика, стр. 83