ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 03
Счетоводно отчитане на лизинговите договори по реда на Националните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Нов ред за облагане на доходите от парични и предметни награди от началото на 2019 година
авторски материал, стр. 23
Преглед на последните промени в режима за регистрация и дерегистрация по ЗДДС
авторски материал, стр. 31
нап ИНФОРМИРА - Срокът за лицата, които използват софтуер за управление на продажбите, ще бъде удължен до края на септември 2019 г.
административна практика, стр. 36
Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение, в процеса по събиране на публични вземания - разгледани в съдебната практика
авторски материал, стр. 39
В каква поредност се погасяват задълженията към фиска
административна практика, стр. 53
Критерии и етапи за въвеждане на еврото в България
авторски материал, стр. 55
Нова директива за използването на финансова информация в Европейския съюз - стъпка напред за европейската сигурност
авторски материал, стр. 68
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз
авторски материал, стр. 72
Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 80