ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 11
Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот
авторски материал, стр. 5
Предпоставките за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес
авторски материал, стр. 13
Свидетели по граждански дела също се глобяват и довеждат принудително
авторски материал, стр. 25
Последните промени в Закона за пътищата
авторски материал, стр. 27
Противопоставимост на договори за наем и аренда при публична продан на недвижими имоти
авторски материал, стр. 37
Петдесет години от първия Семеен кодекс на България
авторски материал, стр. 46
Конвертира ли се нищожният поради неспазена форма или невъзможен предмет договор за доброволна делба в договор за разпределение на ползването?
авторски материал, стр. 53
Решение № 73 от 03.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 3181/ 2017 г., ІІ г.о.
авторски материал, стр. 65
Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество
авторски материал, стр. 69
Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост „не касае делата за нелоялна конкуренция“, в частност тези за имитация по чл. 35 ЗЗК, е незаконосъобразна
авторски материал, стр. 84
Правен статут на търпимите строежи
авторски материал, стр. 88