ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05
Когато в резултат на трудова злополука или професионална болест е настъпила смърт на работника или служителя, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите
авторски материал, стр. 5
Дисциплинарните наказания не могат да се налагат от длъжностно лице, което няма ръководни функции
авторски материал, стр. 8
Обясненията на работника или служителя следва да бъдат поискани по повод на извършено от него дисциплинарно нарушение
авторски материал, стр. 9
Писмо № 94-739 от 12.04.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-673 от 12.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-625 от 08.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26-659 от 23.12.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г.
авторски материал, стр. 16
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стартира кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти” 2016-2017 г.
авторски материал, стр. 30
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 41
Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
административна практика, стр. 61
Процедура за установяване на трудовите злополуки
административна практика, стр. 64
Социални помощи в държавите - членки на Европейския съюз. Кога е налице законосъобразен отказ за отпускането им съгласно съдебната практика на Съда на ЕС
авторски материал, стр. 74
Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
административна практика, стр. 81