ТП Издания
Книга "Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите"
Понятие за дисциплинарната отговорност на работниците и служителите
авторски материал, стр. 15
Дисциплинарната власт на работодателя
авторски материал, стр. 24
Субекти на дисциплинарната отговорност
авторски материал, стр. 33
Понятието нарушение на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 37
Видове нарушения на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 55
Дисциплинарни наказания
авторски материал, стр. 99
Критерии за определяне на дисциплинарното наказание
авторски материал, стр. 109
Ред за налагане на дисциплинарните наказания
авторски материал, стр. 126
Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 177
Заличаване на дисциплинарното наказание
авторски материал, стр. 190