ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 12
Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението за времето на платения годишен отпуск се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнагр
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-587 от 12.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94-2526 от 05.09.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-2709 от 19.09.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 29-19 от 14.10.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Процедура по издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години
административна практика, стр. 22
Проект “По-близо до работа” по схема на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 28
Как да напишем перфектно мотивационно писмо?
авторски материал, стр. 35
Промените в Наредбата за медицинската експертиза бяха приети с Постановление № 241 на Министерския съвет от 04.08.2014 г.
авторски материал, стр. 43
В кои случаи прекратяването на осигуряването е условие за пенсиониране
авторски материал, стр. 47
Мрежата EURES предлага европейски услуги по заетост. Как да се възползваме от тях?
административна практика, стр. 58