ТП Издания
Книга "Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот"
Практически въпроси на собствеността - Частна собственост и съсобственост
авторски материал, стр. 23
Постановление № 6 от 27.12.1974 г. Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 53
Решение № 512 от 15.09.1987 г. на ВС, I г.о.
съдебна практика, стр. 54
Тълкувателно решение № 67 от 25.11.1969 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 55
Решение № 1747 от 13.12.1984 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 55
Решение № 39 от 10.01.1977 г. на ВС, I г.о.
съдебна практика, стр. 56
Тълкувателно решение № 129 от 30.06.1986 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 57
Решение № 721 от 28.10.1992 г. на ВС, I г.о
съдебна практика, стр. 57
Решение № 73 от 29.01.1985 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 58
Решение № 659 от 07.04.1998 г. на ВС, V г.о.
съдебна практика, стр. 58
Решение № 45 от 01.04.1960 г. ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 59
Тълкувателно решение № 50 от 01.06.1956 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 59
Решение № 53 от 14.03.2000 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 60
Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2011 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 61
Решение № 3530 от 30.11.1981 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 61
Решение № 117 от 07.05.2012 г. ГК на ВКС, на II г.о.
съдебна практика, стр. 62
Практически въпроси на собствеността - Видове ограничения на собствеността
авторски материал, стр. 63
Решение № 53 от 14.03.2000 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 79
Решение № 1112 от 11.08.2003 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 79
Решение № 216 от 04.03.1985 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 80
Решение № 606 от 28.05.2007 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 80
Решение № 427 от 18.06.1987 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 81
Решение № 213 от 25.05.1989 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 81
Решение № 1908а от 12.07.1978 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 82
Решение № 649 от 20.09.1989 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 82
Решение № 1291 от 16.11.1992 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 83
Решение № 1343 от 01.08.2002 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 83
Практически въпроси на собствеността - Етажна собственост
авторски материал, стр. 84
Решение № 585 от 06. 11. 2003 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 129
Решение № 1505 от 2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 129
Решение № 1266 от 07. 07. 1995 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 130
Тълкувателно решение № 34 от 15.08.1983 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 130
Решение № 395 от 19. 05. 1986 г. на ВС, III г. о.
съдебна практика, стр. 131
Решение от 04.07.2006 г. ОСГК на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 131
Решение № 2639 от 02.11.1973 на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 132
Решение № 135 от 17.03.1992 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 132
Постановление № 2 от 04.05.1982 г., Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 133
Решение № 1300 от 20.12.1991 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 134
Тълкувателно решение № 39 от 23.06.1986 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 134
Решение № 1143 от 13. 11. 1991 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 135
Решение № 486 от 09.04.1992 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 135
Решение № 130 от 09.05.2012 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 136
Практически въпроси на собствеността - Право на строеж
авторски материал, стр. 137
Решение № 679 от 11.04.1967 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 167
Постановление № 7 от 28.11.1973 г., Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 167
Тълкувателно решение № 33 от 19.04.1971 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 167
Решение № 268 от 25.05.1988 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 168
Решение № 2660 от 30.10.1978 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 168
Решение № 306 от 18.07.1995 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 169
Решение № 980 от 12.12.1994 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 169
Решение № 232 от 23.02.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 170
Решение № 936 от 17.07.2007 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 170
Решение № 837 от 2006 г. на ВКС, IVб г. о.
съдебна практика, стр. 171
Решение № 607 от 24.06.2002 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 172
Решение № 1477 от 28.12.2006 г. на ВКС, IV-Б г.о.
съдебна практика, стр. 172
Тълкувателно решение № 1 от 04.05.2012 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 173
Решение № 183 от 18.06.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 174
Практически въпроси на собствеността - Владение и държане
авторски материал, стр. 175
Решение № 305 от 31.03.1994 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 194
Решение № 239 от 29.05.1996 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 194
Решение № 222 от 07.03.2002 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 195
Решение № 2172 от 08.11.1955 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 195
Решение № 1362 от 06.08.2002 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 196
Решение № 2128а от 18.09.1964 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 197
Решение № 1177 от 16.06.1958 г. на ВС, II г. о.
съдебна практика, стр. 197
Тълкувателно решение № 85 от 02.12.1968 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 198
Постановление № 6 от 27.12.1974 г., Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 199
Решение № 37 от 11.02.1988 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 201
Решение № 1206 от 21.09.2001 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 202
Решение № 319 от 01.06.2006 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 202
Тълкувателно решение от 28.06.2012 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 203
Практически въпроси на собствеността - Придобивна давност
авторски материал, стр. 204
Решение № 776 от 30.11.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 237
Решение № 80 от 26.05.2003 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 237
Решение № 640 от 28.05.2003 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 238
Решение № 1493 от 17.08.99 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 238
Решение № 17 от 27.01.1998 г. на ВС
съдебна практика, стр. 239
Решение № 546 от 06.04.1961 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 241
Решение № 808 от 24.03.1972 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 241
Решение по гражд. д. № 2665/2004 г. на ВКС, IVа отд.
съдебна практика, стр. 242
Решение по гражд. д. № 1306/2004 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 242
Решение № 231 от 27.03.1997 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 242
Решение № 2183 от 01.12.1995 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 243
Решение № 39 от 22.05.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 243
Практически въпроси на собствеността - Съпружеска имуществена общност и лично имущество на съпрузите
авторски материал, стр. 244
Решение № 1124 от 19.10.2007 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 267
Решение № 115 от 01.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 267
Решение № 865 от 30.12.2005 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 268
Решение № 670 от 06.10.2004 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 269
Решение № 189 от 28.03.2002 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 269
Решение № 625 от 05.07.2002 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 270
Тълкувателно решение № 2 от 27.12.2001 г. ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 270
Решение № 31/17.02.1999 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 271
Решение № 1138 от 08.01.1991 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 272
Решение № 806 от 02.11.1994 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 272
Решение № 520 от 04.07.1997 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 273
Тълкувателно решение № 44 от 18.05.1971 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 273
Решение № 110 на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 274
Постановление № 4 от 03.08.1983 г., Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 274
Решение № 1128 от 16.11.1986 г. на ВС, II г. о.
съдебна практика, стр. 274
Решение № 116 от 01.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 275
Решение № 737 от 21.12.2002 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 275
Решение № 10 от 15.02.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 275
Решение № 180 от 07.03.2000 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 276
Решение № 127 от 28.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 277
Решение № 514 от 24.06.1987 г. на ВС, II г. о.
съдебна практика, стр. 277
Решение № 16 от 21.02.2012 г. ГК, на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 278
Решение № 233 от 31.03.1987 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 278
Решение № 33 от 31.01.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 278
Практически въпроси на собствеността - Наследяване
авторски материал, стр. 280
Решение № 629 от 25.09.1990 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 338
Решение № 1660 от 22.06.1974 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 338
Постановление № 1 от 26.05.1984 г., Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 339
Решение № 549 от 06.04.1961 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 339
Тълкувателно решение № 148 от 10.12.1986 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 340
Решение № 207 от 03.03.2000 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 340
Тълкувателно решение № 1 от 04.11.1998 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 341
Постановление № 4 от 30.10.1964 г., Пленум на ВС
съдебна практика, стр. 342
Решение № 3464 от 16.01.1979 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 342
Решение № 494 от 08.06.2003 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 342
Решение № 660 от 16.10.1990 г. на ВС, II г. о.
съдебна практика, стр. 344
Решение № 485 от 21.10.1988 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 345
Решение № 367 от 13.03.1984 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 345
Решение № 88 от 29.01.1991 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 346
Решение № 693 от 30.05.1985 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 346
Решение № 1931 от 14.01.2002 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 347
Решение № 83 от 23.02.2004 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 347
Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г.,ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 348
Решение № 244 от 17.04.2003 г. на ВКС, I г. о
съдебна практика, стр. 348
Решение № 377 от 29.05.1995 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 349
Тълкувателно решение № 87 от 05.07.1961 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 350
Решение № 6 от 13.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 350
Решение № 143 на 10.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 351
Решение № 712 от 05.12.2003 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 351
Решение № 95 от 04.05.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 352
Практически въпроси на собствеността - Разпореждане с имущество на юридически лица
авторски материал, стр. 353
Решение № 151 от 11.07.1995 г. на ВС, V г. о.
съдебна практика, стр. 414
Решение № 110 от 31.10.1996 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 414
Решение № 1371 от 11.07.1995 г. на ВС, V г. о.
съдебна практика, стр. 414
Решение № 1797 от 13.01.1995 г. на ВС, V г. о.
съдебна практика, стр. 415
Решение № 2033 от 29.12.2001 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 416
Решение № 4 от 30.01.1995 г. на ВС, V г. о.
съдебна практика, стр. 417
Решение № 542 от 21.06.2006 г. ТК на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 417
Решение № 293 от 10.06.1994 г. на ВС
съдебна практика, стр. 417
Решение № 67 от 21.02.2005 г. ТК на ВКС
съдебна практика, стр. 418
Решение № 581 от 12.09.2006 г. ТК на ВКС
съдебна практика, стр. 418
Решение № ф-203 от 18.11.1997 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 419
Решение № 1070 от 10.06.2002 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 419
Решение № 745 от 28.06.2007 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 420
Решение № 1301 от 31.10.1996 г. на ВС, V г. о.
съдебна практика, стр. 421
Решение № 125 от 24.02.2006 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 421
Решение № 5 от 09.02.2010 г. на ВКС, ТК, II т. о.
съдебна практика, стр. 422
Практически въпроси на собствеността - Земеделски земи
авторски материал, стр. 424
Тълкувателно решение № 91 от 02.09.1954 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 464
Решение № 391 от 31.03.2003 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 480
Тълкувателно решение № 6 от 10.05.2006 г. ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 480
Решение № 649 от 24.07.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 481
Тълкувателно решение № 1 от 1997 г. ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 481
Решение № 416 от 26.07.2004 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 482
Решение № 409 от 31.05.2006 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 483
Решение № 224 от 24.07.2001 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 483
Решение № 834 от 20.12.2005 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 484
Решение № 1992 от 21.01.2002 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 485
Решение № 3811 от 12.01.1995 г. на ВС, III г. о.
съдебна практика, стр. 485
Решение № 2590 от 18.04.2001 г. на ВКС, IV о.
съдебна практика, стр. 486
Определение № 212 от 07.12.1978 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 487
Решение № 8 от 20.01.1981 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 487
Тълкувателно решение № 2 от 13.09.2011 г. ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 488
Решение № 79 от 26.04.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 489
Решение № 176 от 22.05.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 489
Практически въпроси на собствеността - Енергийни обекти
авторски материал, стр. 491
Решение № 912 от 04.02.2003г. на ВАС, V о.
съдебна практика, стр. 526
Решение № 7393 от 15.07.2003г. ВАС
съдебна практика, стр. 527
Решение № 6769 от 28.06.2007 г. на ВАС, II о.
съдебна практика, стр. 528
Решение № 8375 от 28.07.2006 г. на ВАС, II отд.
съдебна практика, стр. 529
Решение № 9398 от 09.10.2007 г. на ВАС, II о.
съдебна практика, стр. 529
Решение № 856 от 27.07.2007 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 530
Решение № 1549 от 10.02.2006 г. на ВАС, III о.
съдебна практика, стр. 531
Решение № 3926 от 12.04.2006 г. ВАС
съдебна практика, стр. 531
Практически въпроси на собствеността - Защита на собствеността. Процесуално представителство
авторски материал, стр. 533
Решение № 935 от 28.06.1993 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 574
Решение № 1168 от 31.05.1956 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 574
Решение № 543 от 10.07.2007 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 575
Решение № 131 от 18.03.2003 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 576
Решение № 938 от 12.07.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 577
Решение от 04.02.2004 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 578
Решение № 319 от 01.06.2006 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 578
Решение по гражд. д. № 1255/2005 г. на ВКС, IVа о.
съдебна практика, стр. 579
Решение № 359 от 23.03.2007 г. на ВКС, IVб г. о.
съдебна практика, стр. 580
Решение № 376 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 581
Решение № 122 от 17.03.2006 г. на ВКС, IVа г. о.
съдебна практика, стр. 582
Определение № 565 от 01.08.2005 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 583
Решение № 1245 от 04.05.1994 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 584
Решение № 653 от 06.04.1999 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 585
Тълкувателно решение № 178 от 30.06.1986 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 585
Решение № 2000 от 25.01.2001 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 586
Решение № 1942 от 15.01.2002 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 586
Решение от 06.07.2004 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 587
Тълкувателно решение № 6 от 15.05.2012 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 587
Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 588
Решение № 27 от 24.02.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 589
Решение № 76 от 17.04.2012 г. ГК на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 590
Практически въпроси на собствеността - Принудително изпълнение
авторски материал, стр. 591
Решение № 1738 от 10.07.1965 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 641
Решение № 1779 от 25.09.1968 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 641
Решение № 1120 от 07.07.2003 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 642
Решение № 855 от 04.12.2003 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 642
Решение № 1678 от 28.10.1998 г. на ВКС, V г. о.
съдебна практика, стр. 643
Решение № 1693 от 22.06.1970 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 644
Решение № 1533 от 07.06.1957 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 645
Решение № 723 от 15.03.1965 г. на ВС, I г. о.
съдебна практика, стр. 645
Тълкувателно решение № 34 от 05.12.1973 г., ОСГК на ВС
съдебна практика, стр. 646
Решение № 707 от 04.07.1986 г. на ВС, II г. о.
съдебна практика, стр. 646
Решение № 1138 от 30.04.1957 г. на ВС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 647
Практически въпроси на собствеността - Отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
авторски материал, стр. 648
Определение № 460 от 18.12.2008 г. на ВКС, II г. о.
съдебна практика, стр. 674