ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 01
Някои проблемни въпроси относно сключването и началото на изпълнение на трудовия договор
авторски материал, стр. 5
Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен
авторски материал, стр. 12
Право на отпуск на работника или служителя за търсене на работа
авторски материал, стр. 17
За предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 19
Как се подготвя и изменя длъжностната характеристика на държавния служител
авторски материал, стр. 27
Девет стъпки за смяна на професията
авторски материал, стр. 31
Новият размер на минималната работна заплата за 2014 г. и основни плащания, обвързани с него
авторски материал, стр. 35
Националният план за действие по заетостта през 2014 г.
авторски материал, стр. 45
Промени в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г.
авторски материал, стр. 56
Значение, заплащане и зачитане за стаж на отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
авторски материал, стр. 60
Становище № 20-00-1 от 2.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 67
Промени в размера на потребителската такса за лицата, придобили право на пенсия
авторски материал, стр. 77