ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2012 г., кн. 04
Срочен трудов договор може да бъде сключен и за изпълнение на дипломатическа служба
авторски материал, стр. 5
Отпуски за времето преди 2010 г. не се губят по давност
авторски материал, стр. 15
Нови форми на работодателски контрол – Може ли електронната кореспонденция на персонала да бъде обект на контрол от страна на работодателя
авторски материал, стр. 17
Ползване на платен годишен отпуск и погасяване на правото на отпуск по давност
авторски материал, стр. 24
Решение № 54 от 01.03.2011 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 30
Особености на конфликта на интереси в местната власт
авторски материал, стр. 35
Обезщетение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на държавен служител
авторски материал, стр. 39
Обезщетение при временно отстраняване на работника или служителя от работа
авторски материал, стр. 45
Изплащане на обезщетения по Кодекса на труда – 1/2012
административна практика, стр. 47
Изплащане на обезщетения по Кодекса на труда – 2/2012
административна практика, стр. 48
Изплащане на обезщетения по Кодекса на труда – 3/2012
административна практика, стр. 49
Изплащане на обезщетения по Кодекса на труда – 4/2012
административна практика, стр. 49
Национална програма по безопасност и здраве при работа – 2012 година
авторски материал, стр. 52
Злополуката на път за работа е трудова
авторски материал, стр. 62
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 63
Промени в уредбата на обезщетенията при безработица, изплащани през 2012 г.
авторски материал, стр. 66
Промени в уредбата на обезщетенията при безработица, изплащани през 2012 г.
авторски материал, стр. 66
Възможности за закупуване на осигурителен стаж
административна практика, стр. 71
По гражданския договор има осигуровки за пенсия
авторски материал, стр. 73
По гражданския договор има осигуровки за пенсия
авторски материал, стр. 73
Изясняване и коригиране на здравноосигурителния статус
административна практика, стр. 74
Промени в изчисляването и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, и в начина на представяне на документите в НОИ
авторски материал, стр. 88
Промени в изчисляването и изплащането на обезщетенията за болест и майчинство, и в начина на представяне на документите в НОИ
авторски материал, стр. 88