ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2012 г., кн. 03
Относно придобиването на собствени акции и защитата на акционерите
авторски материал, стр. 5
Решение № 245 от 28.02.2012 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 16
Правна същност на дистрибуторския договор
авторски материал, стр. 21
Решение № 228 от 22.02.2012 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 27
Решение № 298 от 27.02.2012 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 30
За правото на взискателя да иска продължаване на принудителното изпълнение от друг съдебен изпълнител
авторски материал, стр. 35
За правомощията на синдика
авторски материал, стр. 43
Тръжни манипулации - Практика на КЗК срещу нелоялната конкуренция при възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по обществените поръчки - 1/2012
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по обществените поръчки - 2/2012
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по обществените поръчки - 3/2012
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по обществените поръчки - 4/2012
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по обществените поръчки - 5/2012
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по обществените поръчки - 6/2012
авторски материал, стр. 61
Процесуални и професионални провокации при предоставянето на достъп до преписки на КЗК
авторски материал, стр. 64
Изключване на съдружник в търговско дружество
авторски материал, стр. 88