ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 10
Използване на технически способи за контрол на работното време и достъпа в предприятието
авторски материал, стр. 5
Половината работен ден може да се поеме от заместник
авторски материал, стр. 11
Право на неплатен отпуск по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 12
Договорът може да се прекрати и преди да изтече предизвестието
авторски материал, стр. 17
Увеличеният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи и при придобито право на пенсия на основание чл. 68, ал. 3 КСО
авторски материал, стр. 18
Възможности за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение, предоставяни от ГПК
авторски материал, стр. 22
Оспорване на актовете за прекратяване на правоотношението по реда на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 26
Заплащане на труда, положен през празничните дни на септември
авторски материал, стр. 35
„Клас“ се зачита само при цял работен ден
авторски материал, стр. 39
Поддръжката и ремонтът на работното оборудване са фактори на безопасността при работа
авторски материал, стр. 40
Как се праща жалба до съда в Страсбург
авторски материал, стр. 47
Обезщетенията за безработица - Отпускане, изплащане и размери
административна практика, стр. 50
Работодателят издава документи за стаж и пенсия безплатно
авторски материал, стр. 57
Работодателят издава документи за стаж и пенсия безплатно
авторски материал, стр. 57
До края на годината трябва да бъдат подадени заявленията за зачитане на осигурителен стаж от лицата, работили на територията на бившата ГДР
авторски материал, стр. 58
До края на годината трябва да бъдат подадени заявленията за зачитане на осигурителен стаж от лицата, работили на територията на бившата ГДР
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по осигуряването - 1/2011
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по осигуряването - 1/2011
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по осигуряването - 2/2011
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по осигуряването - 2/2011
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по осигуряването - 3/2011
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по осигуряването - 3/2011
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 6/2011
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 5/2011
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 8/2011
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 7/2011
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 9/2011
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 10/2011
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 11/2011
административна практика, стр. 75
Общинският съвет - Статут, правомощия и задължения
авторски материал, стр. 88