ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 06
Подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя кой от служителите има по-висока квалификация и работи по-добре
авторски материал, стр. 5
Общи задължения на работодателя по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 14
За правото на отпуск по Кодекса на труда за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
авторски материал, стр. 20
Платената почивка може да се отлага при ползването на друг отпуск
авторски материал, стр. 25
Относно правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за медицинските кадри
авторски материал, стр. 27
Прекратяване на трудовия договор при значително влошаване на условията на труд в резултат на промяна на работодателя
авторски материал, стр. 31
Съдът отменя фиктивното уволнение поради съкращение в щата
авторски материал, стр. 37
Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 39
За някои особености на преминаването от длъжност „главен асистент“ в „асистент“, съобразно Закона за развитието на академичния състав в Република България
авторски материал, стр. 43
Схема „Социални иновации в предприятията“ - Още една възможност за участие на работодателите в ОП „Развитие на човешките ресурси“
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по заплащане на труда - 3/2011
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по заплащане на труда – 4/2011
административна практика, стр. 59
На командирования се плаща с увеличение в празнични дни
авторски материал, стр. 61
Трудовите злополуки - Деклариране, разследване и регистриране
авторски материал, стр. 63
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 юни 2011 г.
авторски материал, стр. 72
От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в нои с ново приложение
авторски материал, стр. 76
От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в нои с ново приложение
авторски материал, стр. 76
Социално и здравно осигуряване на лицата, работещи по граждански договори
авторски материал, стр. 83
Социално и здравно осигуряване на лицата, работещи по граждански договори
авторски материал, стр. 83
Промени в изискванията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
авторски материал, стр. 90
Промени в изискванията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
авторски материал, стр. 90