ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 12
Правен режим на собствеността на недвижимите археологически обекти, обявени за културно наследство, и на имотите, в които са открити
авторски материал, стр. 5
Поредни договори за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 11
Разваляне на договор за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 18
Решение № 661 от 2.11.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 19
Предпоставките за принудително отчуждаване на имоти ­ частна собственост, за държавни нужди
авторски материал, стр. 25
Промените в правния режим на ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 30
Имуществените отношения между съпрузите след прекратяване на брака при избран режим на разделност
авторски материал, стр. 41
Запазена част при наследяване
авторски материал, стр. 47
Решение № 822 от 1.12.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни “Население”
авторски материал, стр. 54
Достъпна архитектурна среда в стари (съществуващи) сгради
авторски материал, стр. 59
Наказателна отговорност при нарушаване на ЗАПСП
авторски материал, стр. 64
Марки за услуги и търговската дейност на предприятията
авторски материал, стр. 75