ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 11
Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 5
Приватизация на забранено за приватизация търговско дружество
авторски материал, стр. 13
Решение по ВАД № 121/2007, постановено на 23.02.2009 г.
арбитражна практика, стр. 19
Разсрочване на вземането на държавата за неустойки срещу купувачи по приватизационни сделки
авторски материал, стр. 21
Решение № 1 от 10.02.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 27
Определение по ВАД № 214/2008 г., постановено на 16.03.2009 г.
арбитражна практика, стр. 32
Международна компетентност на съда по мястото на изпълнение на договорно задължение
авторски материал, стр. 36
Относно някои аспекти при определянето на критерии за оценка на оферти по ЗОП
авторски материал, стр. 48
Алтернативен процесуален способ за решаване на общностните дела за картели
авторски материал, стр. 59
Отговорност на доставчиците на платежни услуги при използване на платежни карти в интернет
авторски материал, стр. 69
За по-добро функциониране на веригата за доставка на хранителни стоки в ЕС
авторски материал, стр. 79