ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 10
Нови предизвикателства пред социалната политика
авторски материал, стр. 5
Зачитане на трудов и осигурителен стаж при изтърпяване на наказанието пробация
авторски материал, стр. 12
Сключване на втори трудов договор за гледане на дете с работодател физическо лице
авторски материал, стр. 17
Писмо № 26/268 от 13.08.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94ББ/23 от 22.08.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Писмо № СО 1/69 от 27/08.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Оценяване на риска, свързан с въздействието на шума от музика върху работещите в музикалния и развлекателния сектор
авторски материал, стр. 25
Какви действия на работодателя трябва да предхождат масовото освобождаване на персонал
авторски материал, стр. 38
Финансиране на обществени трапезарии от фонд “Социално подпомагане” по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за социално подпомагане
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 1/2009
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 2/2009
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 3/2009
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 5/2009
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 4/2009
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 6/2009
административна практика, стр. 56
Защитата на икономическите и социалните права на гражданите в рамките на Съвета на Европа - Европейска социална харта
авторски материал, стр. 58
Указания за събиране и обобщаване на информация по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 и прилежащия анекс ХХIII
административна практика, стр. 61
Приоритетни досиета на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика и тяхното отражение в България
авторски материал, стр. 75