ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 05
Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД
авторски материал, стр. 5
Необходима ли е промяна в правната уредба на дружеството с ограничена отговорност?
авторски материал, стр. 11
Решение № 741 от 07.12.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 16
Съдебно доказване на заповедна ценна книга
авторски материал, стр. 20
Решение № 701 от 03.12.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 29
Решение № 68 от 21.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 31
Решение по ВАД № 182/2007 г., постановено на 28.07.2008 г.
арбитражна практика, стр. 34
Решение по ВАД № 215/2006 г., постановено на 26.06.2008 г.
арбитражна практика, стр. 35
Компетентност по граждански и търговски дела с “европейски” елемент - Прилагане на Регламент 44/2001
авторски материал, стр. 37
Решение по ВАД № 121/2008 г., постановено на 01.12.2008 г.
арбитражна практика, стр. 47
Разпоредбата относно цената на чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 48
Що е то криминализация на нарушенията на правото на конкуренцията и има ли тя почва у нас?
авторски материал, стр. 55
Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
авторски материал, стр. 63
Качеството - основен акцент в производството на земеделски продукти и храни в ЕС
авторски материал, стр. 71