ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 02
Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Предпоставки за превръщане на безсрочния трудов договор в трудов договор за определен срок
авторски материал, стр. 8
Болничният лист не удължава срока на предизвестието
авторски материал, стр. 11
Нови моменти в правната уредба на ненормирания работен ден
авторски материал, стр. 12
Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време
авторски материал, стр. 15
Социално-битово и културно обслужване в предприятието
авторски материал, стр. 19
Уволнение на болни само с разрешение
авторски материал, стр. 26
Отказът да се получи заповедта не спира уволнението
авторски материал, стр. 27
Промените в Закона за държавния служител, свързани с назначаването на хора с увреждания
авторски материал, стр. 29
Писмо № 04-04-131 от 9.01.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 31
Писмо № 04-04-131 от 9.01.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 32
Писмо № 1700-10 от 27.01.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 33
Национална стратегия за учене през целия живот 2008-2013 година
авторски материал, стр. 35
При престой се плаща брутна заплата
авторски материал, стр. 43
Класове се плащат при работа по два договора до 8 часа дневно
авторски материал, стр. 44
Новият Закон за инспектиране на труда
авторски материал, стр. 45
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 20
авторски материал, стр. 49
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 21
авторски материал, стр. 50
Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 53
Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 53
Новият Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система
авторски материал, стр. 59
Новият Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система
авторски материал, стр. 59
Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
авторски материал, стр. 70
Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
авторски материал, стр. 70
Писмо № 94В-1982-1 от 8.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 943-409-1 от 9.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 94С-2594-1 от 10.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 66-11-4 от 14.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 94Д-1934-1 от 29.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2009
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 4/2009
административна практика, стр. 82