ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 11
Покривът и неговото вещноправно значение и режим
авторски материал, стр. 5
Проверка и доказване на собственост на недвижим имот
авторски материал, стр. 13
Договор за прехвърляне на собственост срещу пожизнена рента
авторски материал, стр. 16
Решение № 936/07 от 17.07.2007 г., на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решение № 938/07 от 12.07.2007 г., на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 20
Срок по чл. 80 от Закона за собствеността (ЗС) за придобиване по давност на правото на собственост върху движима вещ
авторски материал, стр. 23
Срок по чл. 100, ал. 2 ЗС за оттегляне на заявление за отказ от правото на собственост върху недвижим имот
авторски материал, стр. 25
Административни спорове при сключен договор за концесия
авторски материал, стр. 26
Отношения между ползвателите на земеделски земи и техните собственици
авторски материал, стр. 33
Решение № 911 от 2.08.2007 г., на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 36
Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес по новия ГПК
авторски материал, стр. 40
Завещаване на трето лице при наличие на роднини
авторски материал, стр. 44
Решение № 545 от 6.12.2006 г., на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Заместване на нотариус
авторски материал, стр. 48
Действия при откраднат нотариален акт
авторски материал, стр. 55
Нови положения в административния процес при режима на АПК
авторски материал, стр. 57
Времетраене на правата на артистите изпълнители върху техните изпълнения
авторски материал, стр. 65
Дизайн на общността - 2
авторски материал, стр. 74