ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2006 г., кн. 01
Трудов договор до завършване на определена работа
авторски материал, стр. 7
Определяне правото на клас не е техническа грешка по смисъла на чл. 273, ал.1, т.2, КТ
авторски материал, стр. 9
Писмо № 26/354 от 31.10.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 92ПП/232 от 16.11.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94НН/286 от 16.11.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 26/404 от 16.11.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94.АА/432 от 05.12.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 80/148 от 06.12.2005 г. на НИПА
административна практика, стр. 16
Писмо № 80/135 от 09.11.2005 г. на НИПА
административна практика, стр. 16
Европейската стратегия по заетостта
авторски материал, стр. 38
Указание № 9193.0426 от 31.10.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 47
Новите моменти в проекта за изменение на Закона за закрила на детето
авторски материал, стр. 51
Европейска година на мобилността на работници ­ 2006 година
авторски материал, стр. 76