ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2005 г., кн. 07
Трета промяна в кодекса на труда през 2005 г.
авторски материал, стр. 5
Правото на информация по чл. 130, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 7
Не се разрешава работа на две смени една след друга
авторски материал, стр. 10
Пенсионер не може да ползва отпуск за отглеждане на малко дете
авторски материал, стр. 11
Прекратяване на трудовото правоотношение по болест
авторски материал, стр. 14
Определяне на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания според Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 17
Стажант в държавната администрация не е равно на държавен служител
авторски материал, стр. 24
Писмо № 04.09-101 от 13.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 27
Писмо № 20.М-12 от 17.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 28
Писмо № 02.11-7 от 17.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 29
Писмо № 05.15-356 от 20.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 30
Писмо № 20.Г-15 от 30.05.2005 г. на МДА
административна практика, стр. 31
Заплащане на извънреден труд
авторски материал, стр. 32
Заплащане за положен извънреден труд от нормен работник
авторски материал, стр. 34
Допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа на майка след период на безработица
авторски материал, стр. 35
Работната заплата в лечебните заведения през 2005 г.
авторски материал, стр. 38
Финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд” при МТСП
административна практика, стр. 42
Подходящо за търсещото работа лице свободно работно място по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 46
Право на регистрация в дирекциите “Бюро по труда” на съдружниците в граждански дружества, учредени по реда на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 48
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 44/2005
авторски материал, стр. 51
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 46/2005
авторски материал, стр. 55
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 45/2005
авторски материал, стр. 55
Нови моменти в Наредбата за реда и начина за промяна на участието в пенсионен фонд
авторски материал, стр. 56
Нови моменти в Наредбата за реда и начина за промяна на участието в пенсионен фонд
авторски материал, стр. 56
Превръщане на осигурителен стаж
авторски материал, стр. 60
Превръщане на осигурителен стаж
авторски материал, стр. 60
Категоризиране на труда на шофьорите при пенсиониране
авторски материал, стр. 63
Категоризиране на труда на шофьорите при пенсиониране
авторски материал, стр. 63
Писмо № 94В-361-2 от 3.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 94В-361-2 от 3.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 26-169-2 от 7.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-169-2 от 7.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 94И-1148-1 от 8.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94И-1148-1 от 8.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 66-16-6 от 10.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 66-16-6 от 10.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 92-14-6 от 10.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 92-14-6 от 10.06.2005 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Осигурителните вноски се дължат върху всички възнаграждения и доходи от трудова дейност
авторски материал, стр. 72
Осигурителните вноски се дължат върху всички възнаграждения и доходи от трудова дейност
авторски материал, стр. 72
Възстановяване на осигурителите на средствата за семейни помощи за деца
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 15/2005
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца - 14/2005
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 11/2005
авторски материал, стр. 75
Разсрочване на здравноосигурителните вноски на българските граждани, пребивавали продължително време в чужбина
авторски материал, стр. 76
Разсрочване на здравноосигурителните вноски на българските граждани, пребивавали продължително време в чужбина
авторски материал, стр. 76
Писмо № 01-00-56 от 12.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо № 01-00-56 от 12.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 79
Писмо № 19-02-99 от 12.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-02-99 от 12.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 80
Писмо № 19-03-96 от 17.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-96 от 17.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 04-04-123 от 25.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82
Писмо № 04-04-123 от 25.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82
Писмо № 02-00-49 от 28.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 02-00-49 от 28.06.2005 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84