ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2004 г., кн. 06
Писмо № 26/109 от 04.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 26/75 от 10.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94.НН/148 от 20.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94.СС/221 от 20.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 33/405 от 26.04.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94.НН/154 от 03.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Министерският съвет утвърди нови средни брутни месечни заплати на работещите в организациите, финансирани от републиканския бюджет
авторски материал, стр. 19
Писмо № 04.13.0598 от 07.04.2004 г. на АЗ
административна практика, стр. 21
Писмо № 93.06.0204 от 11.05.2004 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Указание № 9103-12 от 11.05.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 33
Писмо № 08-40А от 13.05.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 38
Писмо № 08-40Б от 13.05.2004 г. на АСП
административна практика, стр. 39
Указание № 91-01-96 от 09.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 40
Указание № 91-01-96 от 09.04.2004 г. на НОИ
административна практика, стр. 40
Регламент 1612/68/ЕИО на Съвета относно свободата на движение на работници в Общността
авторски материал, стр. 53
Международна програма на МОТ за премахване на детския труд
авторски материал, стр. 58
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2003 година
административна практика, стр. 65